Usmernenia ku Koronavírusu

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/ZS%2015.6.pdf

Upravené rozhodnutie ministra školstva k 28.5.2020

Čestné vyhlásenie, kde nastala zmena

  V čestných vyhláseniach (príloha 2) bol zmenený text z:  „do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.“  na  „do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.“

Informácie pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1. 6. 2020

Informácie rodičom k otvoreniu školy k 1. 6. 2020

Inštruktážne video Ministerstva školstva k nástupu od 1. 6. 2020 do školy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Z týchto dôvodov bude ZŠ uzatvorená do 29.3.2020

Informácie budú priebežne dopĺňané na stránke obce Rovinka. O otázkach týkajúcich sa vyučovacieho procesu Vás budú informovať cez IŽK Vaši  vyučujúci. Počas zatvorenia bude uskutočnená hĺbková dezinfekcia objektu školy. Veríme, že vzájomnou spolupatričnosťou zabránime ďalšiemu šíreniu vírusu.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 18. 5. 2020 zverejnil informáciu, že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa otvára prevádzky materských škôl a prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl. Viac TU https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

Zasadnutie krízového štábu obce 20. 05. 2020

Zasadnutie krízového štábu obce 13. 05. 2020

Zasadnutie krízové štábu 21. 4. 2020

Zápisnica z krízového štábu 6.4.2020

MŠ SR – Rozhodnutie z 26. 3. 2020

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu 24.3.2020

Karanténne opatrenie účinné od 19. 3. 2020

Zápisnica krízového štábu 16.3.2020