Kontaktné údaje

Škola

Základná škola
Školská 266
900 41 Rovinka
IČO: 510 99 021
DIČ: 212 0584 884

Riaditeľka : 0910 731 666
Zástupkyňa pre I. stupeň : 0903 528 442
Zástupca pre II. stupeň : 0903 519 626
Sekretariát riaditeľky školy: 0903 528 431
E-mail.: admin@zsrovinka.edu.sk
Web.: http://www.zsrovinka.sk

Jedáleň

PINO s. r. o. 
Farského 1118/14
851 01    Petržalka

Tel.: 0911 839 075
E-mail: uhrady.pino@gmail.com

Zriaďovateľ

Obec Rovinka
Hlavná 350
900 41 Rovinka

Tel.: 02/45 98 52 18
E-mail.: obecrovinka@obecrovinka.sk
Web.: http://www.obecrovinka.sk/