Kontaktné údaje

Škola

Základná škola
Školská 266/29
900 41 Rovinka
IČO: 510 99 021
DIČ: 212 0584 884

Riaditeľka : 0910 731 666
E-mail.:  riaditelzsrovinka@gmail.com
Zástupkyňa pre I. stupeň :
Zástupca pre II. stupeň :
Sekretariát riaditeľky školy: 0903 528 431
Vedúca výchovy: 0903 528 439

Web.: http://www.zsrovinka.sk
www.zsrovinka.edupage.sk 

Jedáleň

Delirest Slovakia s. r. o. 
Plynárenská 7/B
821 09  Bratislava

Tel.: 0907 827 179
E-mail:  skola.3280@delirest.sk

Zriaďovateľ

Obec Rovinka
Hlavná 350
900 41 Rovinka

Tel.: 02/45 98 52 18
E-mail.: obecrovinka@obecrovinka.sk
Web.: http://www.obecrovinka.sk/