Testovanie 5 – oznam

OZNAM

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

Žiaci ostatných ročníkov absolvujú v tento deň výchovné koncerty v kultúrnom dome v Rovinke nasledovne:

8.30 hod.   6. – 9. ročník – po skončení koncertu žiaci odchádzajú domov (nezabudnúť odhlásiť sa z obeda)

9.45 hod.   3. – 4. ročník – po skončení koncertu žiaci pokračujú vo vyučovaní

11.00 hod. 1. – 2. ročník – po skončení koncertu žiaci pokračujú vo vyučovaní

 Vyučovanie, ŠKD  aj obedy v 1. – 4. ročníku prebiehajú podľa rozvrhu.