Poplatok za ŠKD za mesiac marec

Vážení rodičia detí, ktoré navštevujú Školský klub.

Pokiaľ ste už zaslali platbu za mesiac marec, táto bude automaticky presunutá na platbu za mesiac apríl, nakoľko bola prevádzka ŠKD v mesiaci marec  prerušená.

Ďakujeme

S pozdravom

Mgr. Elena Zelenská

riaditeľka ZŠ