Zamestnanci

Zamestnanci Základnej školy v Rovinke

v školskom roku 2022/2023

 

Riaditeľka školy  Mgr. Elena Zelenská

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň  Mgr. Ivona Kissová

Zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň  Ing. Ján Kollár

Vedúca výchovy Monika Šelcová

 

Trieda

Triedni učitelia

Vychovávatelia

1. A

Ing. Eva Kovaříková

Bc. Radka Dobrovodská

1. B

Mgr. Vladimíra Výbošťoková

Bc. Iva Mangíra

1. C

Mgr. Miriana Krajčíková

Ida Petríková

1. D

Mgr. Tatiana Dutková

Mgr. Gabriela Fišerová

2. A

Mgr. Veronika Petrenčíková

Mgr. Katarína Szabová Badinková

2. B

PhDr. Mária Sabová

MUDr. Iveta Debnárová

2. C

Mgr. Danica Sándorová

Mgr. Katarína Vozárová

2. D

Mgr. Jana Kiašková

Mgr. Jozef Bachratý

3. A

Mgr. Miriam Štefánia Čechová

Mgr. Ema Biroščáková

3. B

PaedDr. Gabriela Svätokrížna

Monika Měříčková

3. C

Mgr. Mariana Kapraľová

Mgr. Angelika Blažíčková

4. A

Mgr. Mária Benková

Monika Šelcová

4. B

Mgr. Monika Jánska

Zdenka Telekešová

Monika Šelcová

4. C

Mgr. Gabriela Bradáčová

Zdenka Telekešová

5. A

Mgr. Jozef Dunčák

 

5. B

Mgr. Mária Červeňová

 

5. C

Mgr. Mariana Straňáková

 

6. A

Mgr. Miroslava Hromádková

 

6. B

Mgr. Michael Burda

 

6. C

Mgr. Ľubomír Ďuriš

 

7. A

Mgr. Dušan Vajdík

 

7. B

Mgr. Magdaléna Kocúrková

 

7. C

Mgr. Andrea Iróová

 

8. A

Mgr. Ivan Laco, PhD.

 

8. B

Mgr. Jana Žídeková

 

9. A

Mgr. Beatrica Máleková

 

9. B

Mgr. Slavomír Harabin

 

  Učitelia :

PhDr. Zdenka Darina Morávková – NBV
Mgr. Oľga Klátiková – NBE
Ing. Eva Švorcová – BIO, CHE, HUV, VYV
Mgr. Jana Solčianska – ANJ, NEJ
Mgr. Samuel Foltýn – DEJ
Mgr. Andrea Vojčíková – NEJ, SJL
Mgr. Jana Ebel Košťová – ANJ, VCZ
Mgr. Ema Biročšáková – HUV
Mgr. Martina Drusová – MAT, BIO, FYZ
Mgr. Katarína Kaňuková – ANJ, TSV
Mgr. Jozef Dunčák –SJL
Ing. arch. Eva Skákalová – VYV, INF

Odborní zamestnanci: 
Mgr. Soňa Khúlová, školský špeciálny pedagóg
Mgr. Martina Štefanková, pedagogický asistent

Nepedagogickí zamestnanci:
Ing. Alžbeta Tináková – mzdy a personalistika
Bc. Monika Barochovská – administratívna pracovníčka
Iveta Majzlíková – školníčka, upratovačka, kurička
Veronika Rusňáková – upratovačka
Slavomír Selecký – údržbár
Alžbeta Kaiserová – upratovačka
Veronika Gálová – upratovačka
Jarmila Gálová – upratovačka
Eva Pytlová – upratovačka
Viera Viršinská – upratovačka