Zamestnanci

Zamestnanci základnej školy v Rovinke

v školskom roku 2019/2020

 

Riaditeľka školy

Mgr. Elena Zelenská

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň

Mgr. Zuzana Zadžorová

Zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň

Ing. Daniel Kučerka, PhD.

 

Trieda

Triedni učitelia

Vychovávatelia

1. A Mgr. Danica Gallová, ANJ Mgr. Ivana Kovalčíková
1. B Mgr. Monika Jánska Eva Arnoldová
1. C PaedDr. Marta Borisová Lucia Kišoňová
1. D Mgr. Tatiana Dutková Radka Dobrovodská
2. A Mgr. Mária Pavlovičová Mgr. Jozef Bachratý
2. B PhDr. Mária Sabová Monika Měřičková
2. C Mgr. Lenka Lenčéšová MUDr. Iveta Debnárová
3. A Mgr. Ľubomíra Šubová Mgr. Soňa Khúlová
3. B Mgr. Mária Benková Monika Bežová
3. C Mgr. Mária Dopaterová Zdenka Telekešová
4. A Mgr. Mariana Kapraľová Mgr. Zuzana Repaská
4. B Mgr. Magdaléna Kocúrková, BIO, CHE Mgr. Angelika Blažíčková
4. C Mgr. Andrea Chlepková Bc. Pavol Vajdečka
5. A Mgr. Ján Šabík – BIO, CHE, TSV
5. B Mgr. Jana Žídeková – MAT, ANJ, výchovná poradkyňa
6. A Mgr. Beatrica Máleková – SJL
6. B Mgr. Zuzana Garanová – SJL  
7. A Mgr. Mariana Straňáková – MAT, INF  
8. A Mgr. Ján Rusinko – DEJ, OBN  
9. A Mgr. Dušan Vajdík – TEV, GEG  
     
       

Učitelia :

Mgr. Jana Solčianska – ANJ, NEJ

Ing. Daniel Kučerka, PhD. – FYZ, TEH

PhDr. Zdenka Darina Morávková – NBV

Mgr. Oľga Klátiková – NBE

Mgr. Andrea Iróová – ANJ

Mgr. art. Daniel Kuciak – HUV

Mgr. Erika Máčaiová – ANJ

Mgr. Ľuboslava Zemanová, PhD. – NEJ

Mgr. Katarína Petríková – ANJ, SJA

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Soňa Khúlová, školský špeciálny pedagóg

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Alžbeta Tináková – mzdy a personalistika

Ing. Tomáš Káčer – ekonóm

Bc. Monika Barochovská – administratívna pracovníčka

Iveta Majzlíková – školníčka, upratovačka, kurička

Veronika Rusňáková – upratovačka

Stanislav Rusňák – údržbár

Alžbeta Kaiserová – upratovačka

Simona Bugárová – upratovačka

Jarmila Gálová – upratovačka