Zamestnanci

Zamestnanci základnej školy v Rovinke 
v školskom roku 2020/2021

 

Riaditeľka školy
Mgr. Elena Zelenská

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
Mgr. Ivona Kissová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň
Mgr. Tatiana Lacková

Vedúca výchovy
Monika Bežová

 

Trieda

Triedni učitelia

Vychovávatelia

1. A

Mgr. Miriam Štefánia Čechová

Petronela Javorská

1. B

Mgr. Tatiana Rišianová

Ing. Monika Lipovičová

1. C

Mgr. Mariana Kapraľová

Mgr. Angelika Blažíčková

2. A

Mgr. Danica Sándorová

Monika Měřičková

2. B

Mgr. Monika Jánska

Eva Arnoldová

2. C

Mgr. Tatiana Dutková

Radka Dobrovodská

3. A

Mgr. Mária Pavlovičová

Mgr. Jozef Bachratý

3. B

PhDr. Mária Sabová

Mgr. Jozef Bachratý, MUDr. Debnárová

3. C

Mgr. Gabriela Bradáčová

MUDr. Iveta Debnárová

4. A

Mgr. Veronika Petrenčíková

Monika Bežová, Zdenka Telekešová

4. B

Mgr. Mária Benková

Monika Bežová

4. C

Mgr. Kristína Ivancová

Zdenka Telekešová

5. A

Mgr. Dušan Vajdík

 

5. B

Mgr. Magdaléna Kocúrková

 

5. C

Mgr. Andrea Íroová

 

6. A

Mgr. Ivan Laco, PhD. – GEG, INF

 

6. B

Mgr. Jana Žideková

 

7. A

Mgr. Beatrica Máleková

 

7. B

Mgr. Zuzana Garanová – SJL

 

8. A

Mgr. Mariana Straňáková – MAT, INF

 

9. A

Mgr. Jana Solčianska – ANJ, NEJ

 

         

 Učitelia :

PhDr. Zdenka Darina Morávková – NBV
Mgr. Oľga Klátiková – NBE
Mgr. Klaudia Vargová – ANJ, INF
Mgr. Jana Tomišová – SJL, ETV
Mgr. Michael Burda – TSV, TEH
Mgr. Miroslava Hromádková – ANJ, ŠPJ
Ing. Eva Švorcová – BIO, CHE, HUV, VYV
Mgr. Slavomír Harabin – FYZ, MAT

Odborní zamestnanci:
Mgr. Soňa Khúlová, školský špeciálny pedagóg
Mgr. Martina Štefanková, pedagogický asistent

Nepedagogickí zamestnanci:
Ing. Alžbeta Tináková – mzdy a personalistika
Ing. Tomáš Káčer – ekonóm
Bc. Monika Barochovská – administratívna pracovníčka
Iveta Majzlíková – školníčka, upratovačka, kurička
Veronika Rusňáková – upratovačka
Stanislav Rusňák – údržbár
Alžbeta Kaiserová – upratovačka
Veronika Gálová – upratovačka
Jarmila Gálová – upratovačka