Zamestnanci

Zamestnanci Základnej školy v Rovinke v školskom roku 2023/2024

Riaditeľka školy Mgr. Elena Zelenská
Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň Mgr. Ivona Kissová – Kultúrny dom
Zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň Mgr. Jozef Dunčák
Vedúca výchovy Monika Šelcová

Trieda Triedni učitelia Vychovávatelia
1. A Mgr. Lenka Müllerová Mgr. Beáta Lisýová
1. B Mgr. Erika Kiss Katarína Slobodová
1. C PhDr. Mária Sabová MUDr. Iveta Debnárová
1. D Mgr. Barbora Králová Monika Měříčková
1. E Mgr. Mariana Kapraľová Mgr. Katarína Szabová Badinková
2. A Mgr. Ivona Kissová Bc. Radka Dobrovodská
2. B Mgr. Katarína Timová Bc. Iva Mangíra
2. C Mgr. Miriana Krajčíková Ida Petríková
2. D Mgr. Tatiana Dutková Mgr. Gabriela Fišerová
3. A Mgr. Veronika Petrenčíková Mgr. Veronika Petrenčíková
3. B PaedDr. Gabriela Svätokrížna Mgr. Angelika Blažíčková
3. C Mgr. Gabriela Bradáčová Mgr. Katarína Vozárová
3. D Mgr. Jana Kiašková Mgr. Jozef Bachratý
4. A Mgr. Miriam Štefánia Čechová Mgr. Miriam Štefánia Čechová
4. B Mgr. Monika Jánska Zdenka Geržová
4. C Mgr. Mária Benková Monika Šelcová
5. A Mgr. Monika Zuppinger  
5. B Ing. Eva Švorcová  
5. C Mgr. Denisa Ducárová  
6. A Mgr. Mária Červeňová  
6. B Mgr. Mariana Straňáková  
7. A Mgr. Miroslava Szeiff  
7. B Mgr. Michael Burda  
7. C Mgr. Ľubomír Ďuriš  
8. A Mgr. Dušan Vajdík  
8. B Mgr. Magdaléna Kocúrková  
8. C Mgr. Andrea Iróová  
9. A Mgr. Ivan Laco, PhD.  
9. B Mgr. Jana Žídeková  

Učitelia :
PhDr. Zdenka Darina Morávková – NBV
Mgr. Oľga Klátiková – NBE
Ing. Eva Švorcová – BIO, CHE, HUV, VYV
Mgr. Jana Solčianska – ANJ, NEJ
Mgr. Samuel Foltýn – DEJ
Mgr. Martina Drusová – MAT, BIO, FYZ         
Ing. arch. Eva Skákalová – VYV, INF
Mgr. Patrik Zaujec – HUV, ETV, TECH
Mgr. Adriána Bernard – NEJ
Mgr. Beatrica Máleková – SJL
Mgr. Slavomír Harabin – MAT, FYZ


Odborní zamestnanci:
Mgr. Soňa Khúlová, školský špeciálny pedagóg
PhDr. Mária Spilá, školský psychológ

Pedagogickí asistenti učiteľa:
Mgr. Martina Štefanková
Mgr. Jarmila Badžgoňová
Mgr. Hedvigha Náglová
Mgr. Marta Drobná
Mgr. Martina Mičudová
Barbora Šimeková

Nepedagogickí zamestnanci:
Bc. Ľubomíra Šuvadová – mzdy a personalistika
Monika Pirovits – ekonómka
Bc. Monika Barochovská – administratívna pracovníčka
Iveta Majzlíková – školníčka, upratovačka, kurička
Veronika Rusňáková – upratovačka
Slavomír Selecký – údržbár
Alžbeta Kaiserová – upratovačka
Veronika Gálová – upratovačka
Jarmila Gálová – upratovačka
Eva Pytlová – upratovačka
Viera Viršinská – upratovačka (kultúrny dom)