Zamestnanci

Zamestnanci Základnej školy v Rovinke

v školskom roku 2021/2022

 

 

Riaditeľka školy
Mgr. Elena Zelenská

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
Mgr. Ivona Kissová

Zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň
Ing. Ján Kollár

Vedúca výchovy
Monika Bežová

 

Trieda

Triedni učitelia

Vychovávatelia

1. A

Mgr. Veronika Petrenčíková

Bc. Radka Dobrovodská

1. B

PhDr. Mária Sabová

MUDr. Iveta Debnárová

1. C

Mgr. Danica Sándorová

Mgr. Katarína Vozárová

1. D

Mgr. Jana Gažovová

Bc. Radka Melárová

2. A

Mgr. Miriam Štefánia Čechová

Mgr. Andrea Vojčíková

2. B

PaedDr. Gabriela Svätokrížna

Monika Měříčková

2. C

Mgr. Mariana Kapraľová

Mgr. Angelika Blažíčková

3. A

Mgr. Mária Benková

Monika Bežová

3. B

Mgr. Monika Jánska

Mgr. Jana Ebel Košťová

3. C

Mgr. Tatiana Dutková

Mgr. Ema Biroščáková

4. A

Mgr. Mária Pavlovičová

Mgr. Jozef Bachratý

4. B

Mgr. Mária Červeňová

Mgr. Martina Drusová

4. C

Mgr. Gabriela Bradáčová

Zdenka Telekešová

5. A

Mgr. Miroslava Hromádková

 

5. B

Mgr. Michael Burda

 

5. C

Mgr. Ľubomír Ďuriš

 

6. A

Mgr. Dušan Vajdík

 

6. B

Mgr. Magdaléna Kocúrková

 

6. C

Mgr. Andrea Iróová

 

7. A

Mgr. Ivan Laco, PhD.

 

7. B

Mgr. Jana Žídeková

 

8. A

Mgr. Beatrica Máleková

 

8. B

Mgr. Zuzana Gaľová

 

9. A

Mgr. Mariana Straňáková

 

 

Učitelia :

PhDr. Zdenka Darina Morávková – NBV

Mgr. Oľga Klátiková – NBE

Mgr. Klaudia Vargová – ANJ, INF

Ing. Eva Švorcová – BIO, CHE, HUV, VYV

Mgr. Slavomír Harabin – FYZ, MAT

Mgr. Jana Solčianska – ANJ, NEJ

Mgr. Erika Korcová – SJL, VYV, ANJ

Mgr. Samuel Foltýn – DEJ

Mgr. Andrea Vojčíková – NEJ

Mgr. Jana Ebel Košťová – ANJ

Mgr. Martina Drusová – MAT, BIO, FYZ

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Soňa Khúlová, školský špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Štefanková, pedagogický asistent

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Alžbeta Tináková – mzdy a personalistika

Ing. Tomáš Káčer – ekonóm

Bc. Monika Barochovská – administratívna pracovníčka

Iveta Majzlíková – školníčka, upratovačka, kurička

Veronika Rusňáková – upratovačka

Slavomír Selecký – údržbár

Alžbeta Kaiserová – upratovačka

Veronika Gálová – upratovačka

Jarmila Gálová – upratovačka

Eva Pytlová – upratovačka