Zamestnanci

Zamestnanci Základnej školy v Rovinke

v školskom roku 2022/2023

 

Riaditeľka školy  Mgr. Elena Zelenská

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň  Mgr. Ivona Kissová

Zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň  Ing. Ján Kollár

Vedúca výchovy Monika Šelcová

 

Trieda

Triedni učitelia

Vychovávatelia

1. A

Ing. Eva Kovaříková

Bc. Radka Dobrovodská

1. B

Mgr. Vladimíra Výbošťoková

Bc. Iva Mangíra

1. C

Mgr. Denisa Vávrová

Michaela Kőlbl, Dis.

1. D

Mgr. Tatiana Dutková

Mgr. Gabriela Fišerová

2. A

Mgr. Veronika Petrenčíková

Mgr. Katarína Szabová Badinková

2. B

PhDr. Mária Sabová

MUDr. Iveta Debnárová

2. C

Mgr. Danica Sándorová

Mgr. Katarína Vozárová

2. D

Mgr. Jana Gažovová

Mgr. Jozef Bachratý

3. A

Mgr. Miriam Štefánia Čechová

Mgr. Ema Biroščáková

3. B

PaedDr. Gabriela Svätokrížna

Monika Měříčková

3. C

Mgr. Mariana Kapraľová

Mgr. Angelika Blažíčková

4. A

Mgr. Mária Benková

Monika Šelcová

4. B

Mgr. Monika Jánska

Alexandra Hanzlovičová

4. C

Mgr. Gabriela Bradáčová

Zdenka Telekešová

5. A

Mgr. Jozef Dunčák

 

5. B

Mgr. Mária Červeňová

 

5. C

Mgr. Mariana Straňáková

 

6. A

Mgr. Miroslava Hromádková

 

6. B

Mgr. Michael Burda

 

6. C

Mgr. Ľubomír Ďuriš

 

7. A

Mgr. Dušan Vajdík

 

7. B

Mgr. Magdaléna Kocúrková

 

7. C

Mgr. Andrea Iróová

 

8. A

Mgr. Ivan Laco, PhD.

 

8. B

Mgr. Jana Žídeková

 

9. A

Mgr. Beatrica Máleková

 

9. B

Mgr. Slavomír Harabin

 

 

 Učitelia :

PhDr. Zdenka Darina Morávková – NBV
Mgr. Oľga Klátiková – NBE
Ing. Eva Švorcová – BIO, CHE, HUV, VYV

Mgr. Jana Solčianska – ANJ, NEJ

Mgr. Samuel Foltýn – DEJ

Mgr. Andrea Vojčíková – NEJ, SJL

Mgr. Jana Ebel Košťová – ANJ, VCZ

Mgr. Ema Biročšáková – HUV

Mgr. Martina Drusová – MAT, BIO, FYZ

Mgr. Katarína Kaňuková – ANJ, TSV

Mgr. Jozef Dunčák –SJL

Ing. arch. Eva Skákalová – VYV, INF

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Soňa Khúlová, školský špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Štefanková, pedagogický asistent

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Alžbeta Tináková – mzdy a personalistika

Ing. Tomáš Káčer – ekonóm

Bc. Monika Barochovská – administratívna pracovníčka

Iveta Majzlíková – školníčka, upratovačka, kurička

Veronika Rusňáková – upratovačka

Slavomír Selecký – údržbár

Alžbeta Kaiserová – upratovačka

Veronika Gálová – upratovačka

Jarmila Gálová – upratovačka

Eva Pytlová – upratovačka