Zmluvy

2023

Poradové čísloZmluvaDodávateľDátum zverejnenia
1/2023Zmluva o dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a. s. 23. 01. 2023
2/2023Zmluva o dodávke plynuStredoslovenská energetika, a. s. 01. 02. 2023
3/2023
Zmluva o uskutočnení vystúpenia Eliška Gregoričková, Umelecká agentúra 01. 02. 2023
4/2023Zmluva o poskytovaní služieb účtovníkaMonika Pirovits03. 02. 2023
5/2023Darovacia zmluvaNadácia Pontis08. 03. 2023
6/2023Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej službyJF, spol. s r. o. 08. 03. 2023
7/2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo JF, spol. s r. o. 08. 03. 2023
8/2023Rámcová zmluva o spolupráciXBS swimming academy27. 04. 2023
9/2023Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve MADE spol. s r. o. 19.05.2023
10/2023Dohoda o poskytnutí grant č. DS-10-2023-08Nadácia Ekopolis10.07.2023
11/2023Zmluva o nájme a servisnom zabezpeč. tlač. zariad.Z+M servis a. s.04. 08. 2023
12/2023Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb prevádzkovania strediska registrácie poplachovRAVI s. r. o.04. 08. 2023
13/2023Zmluva o poskytnutí grantu č. 051/23_MANadácia Volkswagen Slovakia 22.8.2023
14/2023Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a. s. 21.09.2023
15/2023Zmluva o združenej dodávke plynuStredoslovenská energetika, a. s. 21.09.2023
16/2023Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov Safety@Work s. r. o. 21.09.2023

 

2022

Poradové čísloZmluvaDodávateľDátum zverejnenia
1/2022Zmluva o bezodplatnom užívaní športovej infraštruktúry Obec Rovinka24.01.2022
2/2022Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôlSlovenský tenisový zväz22.04.2022
3/2022Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom22.04.2022
4/2022Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebNárodná agentúra pre sieťové a elektronické služby13.05.2022
5/2022Zmluva o nájme a servisnom zabezp.tlač.zar.Z+M servis a.s.17.6.2022
6/2022Zmluva o nájme a servisnom zabezpeč.tlač.zariad.Z+M servis a.s.3.11.2022
7/2022Rámcová zmluva o spolupráciXBS swimming academy3.11.2022
8/2022Dodatok k nájomnej zmluveSúkromná základná umelecká škola, Školská 26615.11.2022
9/2022Ukončenie zmluvy o prenájme tlačového zariadenia Z+M servis a.s.28.11.2022
10/2022Nájomná zmluvaV Star Lines, s. r. o. 28.11.2022
11/2022Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom30.11.2022
12/2022Zmluva o poskytovaní služiebPcProfi s. r. o. 1.12.2022

2021

Poradové čísloZmluvaDodávateľDátum zverejnenia
1/2021Darovacia zmluvaNárodná banka Slovenska8.2.2021
2/2021Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnostiosobnyudaj.sk, s. r. o. 8.3.2021
3/2021Kúpna zmluvaUNITES SLOVAKIA s. r. o. 3.6.2021
4/2021Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí grantuNárodná agentúra programu Erasmus+4.6.2021
5/2021Dohoda o ukončeníOrganika s. r. o. 7.7.2021
6/2021Poistka Kooperatíva poisťovňa, a.s.7.7.2021
7/2021Nájomná zmluvaKarate Klub Rovinka1.9.2021
8/2021Nájomná zmluvaObčianske združenie Sokolík1.9.2021
9/2021Nájomná zmluvaTelovýchovná jednota Rovinka1.9.2021
10/2021Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a.s. 4.10.2021
11/2021Zmluva o nájmeacenter, s. r. o. 4.10.2021
12/2021Zmluva o zverení majetku obce do správyObec Rovinka11.10.2021
13/2021Nájomná zmluvaAlexander Melicher1.11.2021
14/2021Nájomná zmluvaMy Sport Academy1.11.2021
15/2021Nájomná zmluvaPeter Rovňak1.11.2021
16/2021Dodatok č. 1ŠKP servis02.11.2021
17/2021Dohoda o poskytnutí grantuNadácia Ekopolis02.11.2021
18/2021Dodatok k nájomnej zmluveSúkromná základná umelecká škola29.11.2021
19/2021Kúpna zmluvaRAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
7.12.2021
20/2021Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednostiKooperatíva
Vienna Insurance Group
7.12.2021
21/2021Zmluva o dieloEdusteps20.12.2021
22/2021Dodatok č. 3Národná agentúra programu Erasmus+20.12.2021

2020

Poradové čísloZmluvaDodávateľDátum zverejnenia
1/2020Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a. s.29. 04. 2020
2/2020Rámcová zmluva o správe registratúryArchivovanie SK s. r. o.05. 08. 2020
3/2020Zmluva o nájme nebytových priestorovCompass Group Slovakia s. r. o. 02. 09. 2020
4/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a. s.10. 09. 2020
5/2020Zmluva o spolupráciBoni Fructi, spol. s r. o. 16. 09. 2020
6/2020Zmluva o spolupráciKaufland SR v. o. s. 16. 09. 2020
7/2020Nájomná zmluvaSúkromná základná umelecká škola24.09.2020
8/2020Sponzorská zmluvaModrá Hviezda Fundraising o.z.08.10.2020
9/2020Zmluva o spolupráci a praktickej výučbePaneurópska vysoká škola v Bratislave10.11.2020
10/2020Dodatok č. ZK01-VK-10-03-096KOMENSKY, s.r.o.10.11.2020

2019

Poradové čísloZmluvaDodávateľDátum zverejnenia
1/2019Zmluva č. ZO/2019C20450-1osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
06. 02. 2019
2/2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
12. 02. 2019
3/2019Zmluva o prenájme a servisnej službe predložiekŠKP servis s. r. o.
Záporožská 8
851 01 Bratislava
12. 02. 2019
4/2019Rámcová kúpna zmluvaŠEVT a.s.07. 03. 2019
5/2019
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertovLETart production12. 03. 2019
6/2019Zmluva o zverení majetku obceObec Rovinka05. 04. 2019
7/2019Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednostiKOOPERATIVA poisťovňa, a. s.11. 04. 2019
8/2019Zmluva o poskytnutí grantuSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu11. 09. 2019
9/2019Zmluva o poskytnutí grantuSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu11. 09. 2019
10/2019Zmluva o poskytnutí grantuSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu11. 09. 2019
11/2019Zmluva o poskytnutí grantuSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu11. 09. 2019
12/2019Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovCK Slniečko, spol. s r. o. 17. 09. 2019
13/2019Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomCK Slniečko, spol. s r. o. 17. 09. 2019
14/2019
Zmluva o prenájme tlačových zariadeníZ+M servis a. s. 17. 09. 2019
15/2019Zmluva o spolupráciKaufland Slovenská republika v. o. s. 17. 09. 2019
16/2019Zmluva o zabezpečení stravovaniaGGFS s. r. o.,02. 10. 2019
17/2019Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov škôlPeriskop s. r. o. - člen Komensky Group16. 10. 2019
18/2019Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2019026Organika s. r. o. 16.10.2019
19/2019Zmluva o nájme a poskytovaní služiebKonica Minolta Slovakia spol. s r. o.
18. 10. 2019
20/2019Zmluva o združenej dodávke plynuStredoslovenská energetika, a. s. 18. 11. 2019

2018

Poradové číslo zmluvyZmluva DodávateľDátum zverejnenia
1/2018Rámcová zmluva ŠEVT, a. s.24. 01. 2018
2/2018
Komplexné poistenieAllianz24. 01. 2018
3/2018Dohoda o zmene v osobe účastníkaSlovak Telekom, a. s.20. 02. 2018
4/2018Zmluva o združenej dodávke elektrinyZSE Energia, a.s. 20. 02. 2018
5/2018Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a.s.01. 03. 2018
6/2018Zmluva o spolupráci a praktickej výučbePaneurópska vysoká škola v Bratislave11. 04. 2018
7/2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomKOMENSKY, s. r. o.28. 05. 2018
8/2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomInteraktívna škola, s. r. o. 28. 05. 2018
9/2018
Komplexné poistenieKOOPERATÍVA poisťovňa a. s.28. 06. 2018
10/2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r. o. 28. 06. 2018
11/2018Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a.s.18. 07. 2018
12/2018Dodatok č. 1 RAVI s. r. o. 18. 08. 2018
13/2018Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovaniaDOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 27. 08. 2018
14/2018Zmluva o poskytovaní odborných činností v oblasti bezpečnosti detských ihrískTransportexpert s. r. o. 27. 08. 2018
15/2018Dodatok č. DBK/18/06/1150KOMENSKY, s. r. o.11. 09. 2018
16/2018Darovacia zmluvaRoche Slovensko, s. r. o. 12. 09. 2018
17/2018Zmluva o poskytovaní prístupu do siete InternetISPER Slovakia, s. r. o.20. 09. 2018
18/2018Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a. s.13. 11. 2018
19/2018Darovacia zmluvaPrvá stavebná sporiteľňa, a. s.07. 12. 2018

2017

Poradové číslo zmluvyZmluvaDodávateľDátum zverejnenia
1/2017Zmluva o spolupráci a praktickej výučbePaneurópska vysoká škola v Bratislave08. 09. 2017
2/2017Zmluva o nájme nebytových priestorovSUPER JAZYK, s. r. o.08. 09. 2017
3/2017Dohoda o poskytovaní záujmového krúžkuSuperJazyk, s. r. o.08. 09. 2017
4/2017
Licenčná zmluvaMADE spol. s r. o. 11. 09. 2017
5/2017Zmluva o zverení majetku obce do správyObec Rovinka28. 09. 2017
6/2017Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluvaBoni Fructi, spol. s r. o. 29. 09. 2017
7/2017Zmluva o dieloJF, spol. s r. o. 03. 10. 2017
8/2017Zmluva o obstaraní zájazduCK Slniečko, spol. s r.o.03. 10. 2017
9/2017Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdBratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.02. 11. 2017
10/2017Zmluva o obstaraní zájazduCK Lobelka, s. r. o. 13. 11. 2017
11/2017Darovacia zmluvaNadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA16. 11. 2017
12/2017Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZápadoslovenská distribučná, a. s.16. 11. 2017
13/2017Zmluva o zabezpečení servisu výpočtovej technikyIng. Jozef Kalužník - JKL22. 11. 2017
14/2017Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a. s.22. 11. 2017
15/2017
Servisná a materiálová zmluvaKonica Minolta Slovakia spol. s r. o. 22. 11. 2017
16/2017Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služiebKOMENSKY, s. r. o. 13. 12. 2017
17/2017Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej službyRAVI s. r. o. 18. 12. 2017
18/2017Rámcová zmluva o spolupráciTHREE POOLS, o. z. 18. 12. 2017
19/2017Zmluva o elektronickom zasielaní faktúrMADE spol. s r. o. 18. 12. 2017
20/2017
Dohoda o spolupráciCentrum pre liečbu drogových závislostí18. 12. 2017