Projekty

Projekty do ktorých je škola zapojená :

Nadácai Ekopolis – Dobrý sused

Národný projekt POP III

Národný projekt edIT

Erasmus+

„Mliečna liga“ –  úspešná spolupráca s firmou DANONE

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – od šk. roka 2009/2010

„Modrá škola“ – od šk. roka 2009/2010

http://www.modraskola.sk

„Školské mlieko“ – od šk. roka 2009/2010

“ Školské ovocie“

“ INFOVEK“ 1, 2

„Európa v škole“ – zapájame sa do výtvarných súťaží

„Chráňme naše deti“

„Naučme piť deti čistú vodu“

„Podpora výchovy, vzdelávania a porozumenia detí k ľudským právam a právam naárodnostných menšín rozprávkovou formou“

„Modernizácia vzdelávacieho  procesu na základných školách“

 

Vedomostné ostrovy

V septembri 2017 sme sa zapojili do projektu o 100 interaktívnych kioskov plných zaujímavých vedomostí, veselých testov a bezplatného pripojenia na dva roky.

Do vedomostných ostrovov sa zapojilo 234 základných škôl. V novembri 2017 bolo vyhlásených 100 výherných základných škôl, medzi ktoré patrí aj naša škola. V januári 2018 nám bol kiosk s vedomostným obsahom doručený.