Kontakt ŠJ

Tel. číslo :  0911 839 075  Karla Bučuričová

E-mailová adresa :   uhrady.pino@gmail.com

Číslo účtu školskej jedálne :  SK15 1100 0000 0029 4002 7069

 

Odhlasovanie zo stravy je do 7.30 hod. v daný deň  prostredníctvom aplikácie Edupage, alebo e-mailom na adrese absencie.pino@gmail.com, alebo výnimočne telefonicky na čísle 0911 839 075.   

V prípade neodhlásenia, úhrada bude započítaná tak, akoby sa stravník stravoval.  Neodhlásený obed je možné si vyzdvihnúť do vlastných obedárov v ŠJ, v čase výdaja obedov, avšak na tento obed sa nevzťahuje štátna dotácia vo výške 1,20 EUR a rodič je povinný túto sumu uhradiť. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

„Platba musí byť zrealiovaná včas t. j. do 10. dňa v mesiaci, za ktorý je platba realizovaná. „