Kontakt ŠJ

Tel. číslo :  0907 827 179

E-mailová adresa :   skola.3280@delirest.sk

Číslo účtu školskej jedálne :  SK3002000000003334864451

Názov účtu :  DELIREST SLOVAKIA S. R. O.

 

Odhlasovanie zo stravy je do 15.30 hod. predchádzajúceho dňa prostredníctvom aplikácie Edupage, alebo výnimočne e-mailom na adrese:  skola.3280@delirest.sk, telefonicky na čísle 0907 827 179 do 7:30  v daný deň. 

V prípade neodhlásenia, úhrada bude započítaná tak, akoby sa stravník stravoval.  Neodhlásený obed je možné si vyzdvihnúť do vlastných obedárov v ŠJ, v čase výdaja obedov.  Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

„Platba musí byť zrealizovaná včas t. j. do 1. dňa v mesiaci, za ktorý je platba realizovaná. „