Bulharsko

Sofia, Bulharsko

88th Dimiter Popnikolov School 

(od 4.10 do 8.10. 2021) 

V októbri 2021 sa uskutočnila 1. tohtoročná výmena žiakov. Petra Štesová a Nina Krajniaková z 9.A sa spolu s pani učiteľkou Andreou Iróovou sa zúčastnili na výmennom pobyte v Bulharsku.

Program bol veľmi pestrý. 

Pondelok: Prvý deň nás čakali bulharskí študenti s ich učiteľmi uvítacím a folklórnym programom. Neskôr sme si pozreli celú školu a poobede sme sa zúčastnili na rôznych vyučovacích hodinách. 

Utorok: Deň sme začali v škole. Mladší žiaci nás prekvapili milým predstavením o Popoluške. Poobede sme navštívili rôzne zaujímavé miesta v meste ako sú napríklad Etnografický múzeum a najstaršiu bulharskú univerzitu. 

Streda: Ráno žiaci z každej krajiny vysadili do školskej záhrady typické bulharské kríky a potom jednotliví žiaci odprezentovali svoju vopred pripravenú prezentáciu o tradíciách. Neskôr piekli typické bulharské jedlo: banitsu. Žiaci pomáhali pri pečení, a samozrejme banitsu aj ochutnali.😊 Večer bola záverečná ceremónia, lebo niektoré krajiny mali len trojdňovú výmenu žiakov (a ďalšie dva dni online) 

Štvrtok: Štvrtok nás čakala prehliadka mesta, Sofie. Bulharskí študenti nám ku každej pamiatke povedali pár slov, a tým pádom veľa sa sme dozvedeli o ich kultúre a tradíciách. Navštívili sme rôzne kostoly, múzeá a aj ministerstvo Bulharska. 

Piatok: Posledný deň boli žiaci rozdelení do skupín, a ich úlohou bola vytvoriť dokument o celom týždni. Každá skupina mala opísať jeden deň. Nakoniec všetky články spojili, takže zhrnuli celý týždeň a konečný výsledok bol nahratý na stránku projektu: na Twinspace. Poobede sme už mali voľný program a pripravovali sme sa na odlet. 

Veľké ďakujem patrí žiačkam, lebo to zvládli výborne aj napriek obmedzeniam. Strávili sme v Bulharsku pekné dni, plné zážitkov. 

Ďalšia výmena žiakov z tohto projektu bude budúci rok v marci, v Španielsku.

Article was written by Andrea Iróová

Link na prezentáciu:

https://sites.google.com/inscamarles.cat/sofia-october-2021/monday?authuser=0