Aktualizačné vzdelávanie

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola, Školská 266, Rovinka uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:                              

Inkluzívne vzdelávanie v bežnej základnej škole

Moderné trendy v hodnotení a skúšaní

Tvorenie didaktických hier pomocou šablón PowerPointu

SmartBooks, oboznámenie sa s programom, predstavenie jeho základných princípov, ukážkové aktivity