Corfu

Corfu, virtuálna mobilita

(31.máj – 4.jún 2021) 

Zúčastnili sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka. 

Menom: 

1. Sofia F.
2. Natália P. H.
3. Alexandra P.
4. Nina F.
5. Karolína S.
6. Nina K.
7. Stella T.
8. Petra Š.
9. Sára A.
10. Kristína M. E.
11. Lea T.
12. Veronika H.
13. Peter R.
14. Juraj M.
15. Radovan K.
16. Romeo D.
17. Matúš B.
18. Alexandra K.
19. Karolína P.
20. Sára P.
21. Alex A.
22. Dean K.
23. Adam Z.

Pani učiteľky: Mgr. Jana Solčianska a Mgr. Andrea Iróová

Táto mobilita bola kvôli pandémii online/virtuálne. Každý deň sme mali 5 hodinový program. Boli sme pripojení cez Internet a mohli sme sa navzájom aspoň vidieť. 
Pozerali sme a analyzovali rôzne videá a žiaci mali pripraviť rôzne online aktivity.
Všetky vytvorené aktivity sme nahrali na našu Erasmus stránku: Twinspace. 
Táto virtuálna mobilita sa nedá porovnať s fyzickou mobilitou, ale boli sme radi, že sme sa aspoň takto mohli zúčastniť.