Nemecko

16. – 22. februára 2020 sa uskutočnili prvé mobility žiakov v rámci projektu Erasmus+ do nemeckého Giesenu.

Zúčastnili sa Sára P., Jakub P. a Adriana L.. Sprevádzajúci pedagógovia Ing. Daniel Kučerka, PhD. a Mgr. Jozef Bachratý.

Počas mobility sme strávili 4 dni programom a 2 dni cestou. Žiaci boli ubytovaní v hosteli. Počas programu mali zaujímavé aktivity. V dopoludňajších hodinách robili rôzne chemické pokusy a zisťovali kvalitu vody zo zúčastnených štátov. Voda bola podľa dohody z rôznych zdrojov. Naša voda pochádzala z rieky Dunaj. Ďalej žiaci varili spoločné jedlá, mali rôzne vyučovacie aktivity a kreslili predstavu o vode. Pracovali v medzinárodných tímoch. Aj sprevádzajúci pedagógovia sa podieľali na aktivitách a podľa potreby pomáhali pri tvorbe výstupov a zúčastňovali sa na výučbe svojich predmetov. V popoludňajších hodinách sme navštívili matematické múzeum, štúdio kresleného filmu a mesto Giesen. Hovoriaci jazyk projektu bola angličtina.