Macedónsko


Prvé plánovacie stretnutie koordinátorov v Macedónsku

25. – 30. november 2019

Mgr. Elena Zelenská, Ing. Daniel Kučerka, PhD. a Mgr. Andrea Iróová sa zúčastnili na prvom plánovacom stretnutí v severomacedónskej Základnej škole Brakja Miladinovci, Dobrushevo.

Na tomto stretnutí sme upresnili úlohy jednotlivých krajín, naplánovali sme výmeny žiakov a navštívili sme rôzne kultúrne dedičstvá Macedónska, napríklad  mesto Bitola, Pelister National Park, Heraclea, Ohrid, Lake Ohrid a St Naum.