Erasmus +

Erasmus+ v našej škole

Vzdelávací program Erasmus+ podporuje partnerstvá škôl v Európe. Základná škola v Rovinke je súčasťou takéhoto nadnárodného projektu od roku 2019.

Jadrom projektov je cezhraničná spolupráca s našimi partnerskými školami vo viacerých európskych krajinách. Okrem jednej cesty do každej partnerskej krajiny je aj nepretržitá spolupráca prostredníctvom digitálnych médií. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa výletu a spolupracovať so žiakmi rovnakého veku z našich partnerských škôl. Cestovné náklady sú hradené z európskych finančných prostriedkov. Projekt pomôže študentom hlbšie porozumieť kultúrnym, geografickým a historickým aspektom, rozšíriť ich európsky rozmer, rozvinúť sociálne zručnosti a rôzne formy inteligencie.

Boli sme úspešní … a to trojnásobne! 😊

Základná škola v Rovinke sa usiluje vzdelávať žiakov nielen v školských laviciach, ale ponúkame im príležitosť učiť sa a získať skúsenosti aj za hranicami Slovenska. Naša škola získala na dva školské roky tri grantové projekty Erasmus+. Tieto projekty sú:

1. 5 HERITAGES AND 6 INHERITORS

V tomto projekte spolupracujeme so školami z krajín: Španielsko, Rumunsko, Turecko, Taliansko a Severné Macedónsko

2. ERA+ – INTEGRATED LEARNING CHALLEGES

V tomto projekte sú zapojené štáty: Grécko, Bulharsko, Nemecko, Rumunsko a Španielsko

3. HEALTHY EUROPEAN STUDENT

V tomto projekte spolupracujeme s deťmi a učiteľmi zo Slovinska, Rumunska, Portugalska a Lotyšska.

V októbri 2019 prebehli v dvoch projektoch prvé plánovacie stretnutia v Osnovna Sola Sladki Vrh (Slovinsko) a 2o Gymnasio Kerkyras (Grécko) za účasti pedagogických zamestnancov našej školy. Na konci mesiaca november sa uskutočnilo plánovacie stretnutie tretieho projektu v severomacedónskej Základnej škole Brakja Miladinovci, Dobrushevo. Na týchto stretnutiach sa plánujú podstatné časti projektu, upresňujú sa tu úlohy a dohadujú termíny mobilít v jednotlivých krajinách.  V mesiaci február a marec 2020 sa naši žiaci zúčastnili prvých mobilít v Lotyšsku a Nemecku.

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke: https://www.erasmusplus.sk/

Our school -Slovakia

Erasmus + teachers