Oznamy ŠJ

 Vážení rodičia, 

od 02. 09. 2019 ZŠ Rovinka prechádza  na nový stravovací systém.  Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste svoje dieťa prihlásili vyplnením prihlášky, zakúpili čip v hodnote 0,60 EUR a uhradili mesačnú platbu za stravné.  Cena stravnej jednotky, ktorú uhrádza rodič,  je pre 1. stupeň 0,45 EUR a pre 2. stupeň 0,53 EUR. Štátna dotácia  je 1,20 EUR na každú stravnú jednotku.

Podrobné informácie nájdete v priloženom tlačive „Prihláška na stravovanie – zápisný lístok“

Prihlášku na stravovanie je potrebné priniesť vyplnenú na sekretariát ZŠ Rovinka, kde si zároveň zakúpite čip.

 

           

Prihlaska-stravovanie