Oznamy ŠJ

 Vážení rodičia, 

od 07. 09. 2020 ZŠ Rovinka prechádza  na nový stravovací systém.  Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste svoje dieťa prihlásili vyplnením prihlášky, zakúpili čip (týka sa tých, ktorý čip ešte nemajú)  a uhradili mesačnú platbu za stravné.  

Podrobné informácie nájdete v priloženom tlačive „Prihláška na stravovanie – zápisný lístok“

Prihlášku na stravovanie je potrebné priniesť vyplnenú triednemu učiteľovi/triednej učiteľke.

Prihláška na stravu – zápisný lístok

 

CG-Prihláška-na-stravovanie-ZŠ-Rovinka