Oznamy ŠJ

 Vážení rodičia, 

postup na prihlásenie dieťaťa na stravu je nasledovný: 

  1. Je potrebné vyplniť  prihlášku, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie ohľadom stravy 

    Prihláška na stravu – zápisný lístok

  2.  Vyplnenú prihlášku pošlete na adresu  skola.3280@compass-group.sk  
  3. Na číslo účtu poskytovateľa stravy uhradíte stravné (nutné uviesť variabilný symbol VS). VS Vám pridelia po podaní prihlášky a zaevidovaní stravníka do systému.

    Číslo účtu školskej jedálne :  SK3002000000003334864451
    Názov účtu :  COMPASS GROUP SLOVAKIA S. R. O. 
  4. Žiak si vyzdvihne  čip na sekretariáte školy.  Hodnota čipu je 0,80 Eur. Táto čiastka Vám bude odpočítaná zo zaplateného stravného.