Oznamy ŠJ

 Vážení rodičia, 

postup na prihlásenie dieťaťa na stravu je nasledovný: 

  1. Je potrebné napísať e-mail na adresu  skola.3280@delirest.sk  a prihlásiť sa na odber stravy od konkrétneho dátumu. 
  2. Na číslo účtu poskytovateľa stravy uhradíte stravné (nutné uviesť variabilný symbol VS). VS Vám pridelia po prihlásení a zaevidovaní stravníka do systému tzn. s platbou čakáte až do doručenia e-mailu s VS. 
    Číslo účtu školskej jedálne :  SK3002000000003334864451
    Názov účtu :  DELIREST SLOVAKIA S. R. O. 
  3. Žiak si vyzdvihne  čip na sekretariáte školy.  Hodnota čipu je 0,80 Eur. Táto čiastka Vám bude odpočítaná zo zaplateného stravného.