Divadelné predstavenie „Mikuláš“

Tak ako už býva tradíciou, i v tomto školskom roku k príležitosti svätého Mikuláša sa naši žiaci 1.stupňa počas mesiaca december zúčastnili v kultúrnom dome Rovinka divadelného predstavenia s názvom ,,Mikuláš“. Z predstavenia si malí i veľkí odniesli príjemný zážitok a Mikuláš spolu s čertom potešil našich žiakov sladkým a štedrým balíčkom.