Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Mňa kedys zvádzal svet,
mi hovoriac: „Reč, ktorú
z domu vieš, ó, jak je lichá!“

V Kultúrnom dome Rovinka v štvrtok 26. januára 2023,  sa uskutočnilo školské kolo súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy –  Hviezdoslavov Kubín.

Umeleckého prednesu sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa.
Milí recitátori a milovníci umeleckého slova súťažili v 2. kategóriách.
Z celkového počtu 32 žiakov ocenenie získali títo žiaci:

Vyhodnotenie:
1. kategória – prednes poézie    1.miesto: Michala Srncová, 4.B             
2.miesto: Ruben Lujan, 3.B
3.miesto: Miroslava Kolesárová, 4.C                

1. kategória – prednes prózy 1. miesto: Melánia Jančigová, 4.C
2. miesto. Sofia Gutten, 2.C
3. miesto: Miriam Máčaiová, 4.C

2. kategória – prednes poézie         1. miesto: Lukas Marangoni Pavlovič, 5.A
2. miesto: Mia Labantová, 6.A
3. miesto: Kiara Lujan, 6.A

      2. kategória – prednes prózy 1. miesto Kristína Čatlošová

Do okresného kola súťaže postupujú za 1. kategóriu v prednese poézia Michala Srncová, 4.B, v prednese próza Melánia Jančigová, 4.C.

Do okresného kola súťaže postupujú za 2. kategóriu v prednese poézia Lukas Marangoni Pavlovič, 5.A a  v prednese próza Kristína Čatlošová, 5.A.

Všetkým recitátorom patrí pochvala za veľmi pekné ukážky. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy. Za najlepšiu recitáciu si žiaci odniesli domov knižné odmeny a diplom, taktiež zúčastnení žiaci dostali za snahu sladké odmeny.

Súťaž školského kola Hviezdoslavov Kubín v tomto roku pomáhali zorganizovať pani zástupkyňa Ivona Kissová, p,uč. Danica Sándorová, p.vych. Katarína Szabová Badinková a p.uč. Červeňová.

Ďakujeme pani riaditeľke za poskytnutie pekných výherných cien.

Mgr. Mária Červeňová