Poďakovanie všetkým darcom krvi a spoločnosti ELEPHANT DINER Rovinka

Ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí podporili akciu Rovinčanská kvapka krvi. Poďakovanie patrí aj spoločnosti ELEPHANT DINER ROVINKA. Žiaci 1.C si spríjemnili posledné chvíle pred ukončením školského roka skvelým posedením v ELEPHANT DINER ROVINKA.

Ďakujeme.