Erasmus+ SRN – Geisen

16. – 22. 2. 2020 sa uskutočnili prvé mobility žiakov v rámci projektu Erasmus+ do nemeckého Giesenu. Téma: Integrated Learning Chalenges.

Žiaci počas mobility boli ubytovaní v hosteli. Zúčastnili sa Sára P., Jakub P. a Adriana L. .  Sprevádzajúci pedagógovia Ing. Daniel Kučerka, PhD. a Mgr. Jozef Bachratý. Počas mobility sme strávili 4 dni programom a 2 dni cestou. Žiaci v rámci programu mali rôzne aktivity. V dopoludňajších hodinách robili rôzne chemické pokusy a zisťovali kvalitu vody zo zúčastnených štátov. Voda bola podľa dohody z rôznych zdrojov. My sme mali vodu z rieky Dunaj. Ďalej deti varili spoločné jedlá, mali rôzne vyučovacie aktivity a kreslili predstavu o vode. Sprevádzajúci pedagógovia sa aktivít tiež zúčastňovali a podľa potreby pomáhali pri tvorbe výstupov a zúčastňovali sa na výučbe svojich predmetov. Žiaci pracovali v medzinárodných tímoch. V popoludňajších hodinách sme boli v matematickom múzeu, štúdiu kresleného filmu a na prehliadke mesta Giesen. Hovoriaci jazyk projektu bola angličtina.