Termíny ZRPŠ, KP

19. 11. 2018 ZRPŠ – konzultácie pre rodičov 1500  –  1800
26. 11. 2018 Klasifikačná porada za 1.Q 1400
     
17. 01. 2019 Triedne rodičovské združenie 1700
24. 01. 2019 Klasifikačná porada I. polrok 1400
     
16. 04. 2019 Triedne rodičovské združenie  I. stupeň 1700
  ZRPŠ – II. stupeň – konzultácie pre rodičov 1500 –  1800      
29. 04. 2019 Klasifikačná porada za 3.Q 1400
 

17. 06. 2019

 

Triedne rodičovské združenie

 

1700

20. 06. 2019 Klasifikačná porada II. polrok 1400