Termíny ZRPŠ, KP

19. 11. 2018 ZRPŠ – konzultácie pre rodičov 1500  –  1800
26. 11. 2018 Klasifikačná porada za 1.Q 1400
     
17. 01. 2019 Triedne rodičovské združenie 1700
24. 01. 2019 Klasifikačná porada I. polrok 1400
     
16. 04. 2019 ZRPŠ – konzultácie pre rodičov 1500  –  1800
29. 04. 2019 Klasifikačná porada za 3.Q 1400
     
17. 06. 2019 Triedne rodičovské združenie 1700
20. 06. 2019 Klasifikačná porada II. polrok 1400