Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín

V piatok 11. marca a v utorok 15. marca 2022 sa uskutočnilo triedne kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zapojilo sa 40 žiakov z I. stupňa z 3.A a 4. B triedy  a  23 žiakov z II. stupňa 5.A triedy. V triede si žiaci spríjemnili príjemné posedenie pri chutných dobrotách a cukrovinkách.

Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes.

Všetkým recitátorom patrí pochvala za veľmi pekné ukážky a víťazom blahoželáme!

Mgr. Mária Červeňová

Hviez.Kubín-VYHODNOTENIE-3

PDF Embedder requires a url attribute