Krúžok „Mladý vedec“

Žiaci zo školského krúžku „Mladý vedec“ sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Vedecké krabice“. Pripravili pokus, pri ktorom si overili, ako pôsobí vonkajšie prostredie (voda, soľ, kyslé dažde a iné) na neušľachtilé a ušľachtilé kovy (železo a meď). Ak vás táto téma zaujala, môžete si pozrieť video.   https://www.youtube.com/watch?v=tmsPX5K6J7g

Ing. Eva Švorcová