Výchovný koncert 3.10.2022

Čo je to strach? Ako vyzerá agresor? Ako vyzerá obeť? Viete, čo je kyberšikana? Aké heslo je dostatočne bezpečné? To sú otázky, nad ktorými sa zamýšľali deti a spolu s moderátorom si ich aj vysvetlili na výchovnom koncerte 3.10.2022. V sprievode gitary si tiež zaspievali a zahrali si hru „ako sa dostať z kola (šikany) von“. Na záver si dali predsavzatie robiť dobré skutky nie za odmenu, ale pre dobrý pocit.

E. Skákalová