Účelové cvičenie

V  dňoch 22. a 23. septembra sme mali v škole účelové cvičenie. Štvrtok bol zameraný na teoretickú prípravu a piatok bola praktická. Keďže sú ale naši žiaci šikovní, spojili sme praktickú časť s čistením priestorov Rovinky. Nebolo už toho“veľa“, lebo viem, že počas minulého víkendu bola obecná akcia…..ale veru zopár vriec sa podarilo naplniť.