PREDNÁŠKA O VODE

V piatok 30. septembra 2022 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili prednášky, ktoré organizovalo
Občianske združenie Za našu vodu. Žiaci si pozreli veľmi poučnú prezentáciu o vode a  praktické ukážky, ktoré
boli zamerané na tieto okruhy tém:

 • Ako naše Slovensko zásobuje pitnou vodou Žitný ostrov,
 • ako si máme chrániť svoju pitnú vodu a čo znečisťuje vodu,
 • čo sa stane s našim organizmom, keď budeme piť vodu riedenú s kyselinou
  chlorovodíkovou,
 • ako je dôležité testovať naše studne, kvalitu pitných vôd,
 • ako je Slovensko ohrozené suchom a mnoho ďalších praktických ukážok
  o vode.
  Prednáška bola veľmi poučná a všetkých nás zaujala.

Mgr. Mária Červeňová