Prednáška o VODE

V piatok 30. 9. 2022 sa konala pre 5. a 6. ročník prednáška o vode. Žiaci sa dozvedeli o dôležitosti ochrany podzemných vôd, ktoré sú zásobárňou našej pitnej vody. Zistili, prečo je vrakunská skládka nebezpečná a aj prečo chemicky upravenú vodu z bazéna nemožno vypustiť „len tak“. Popri ďalších zaujímavých informáciách si zároveň prakticky vyskúšali na modeloch s priehľadnými stenami ako znečistenie presakuje cez vrstvy zeme až k spodnej vode…

Eva Skákalová