Kozmix v 1.D

Vo štvrtok 16.6. 2022 bol v našej triede veľmi výnimočný. Po štyroch mesiacoch práce s Kozmixom nás navštívil celý štáb aj maskot Kozmixa v triede. Ukázali sme mu, ako sme celý čas pracovali v skupinkách na projekte s témou – recyklujeme. Výsledok našej spoločnej práce boli zábavné odpadkové koše. Tieto koše budú slúžiť na správnu recykláciu odpadov v triede.