4.B – Svetový deň darcov krvi

Dňa 14. júna 2022 sme si pripomenuli Svetový deň darcov krvi.

Žiaci 4.B triedy  s pani učiteľkou Máriou Červeňovou si spestrili svoje vedomosti v oblasti darovania krvi ako záchrany ľudského života. Vytvorili  sme projekt o darovaní krvi.

Žiaci si uvedomili nezištný postoj a solidaritu voči druhým.