OTVORENIE Školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia,

vo štvrtok 2.9.2021 začína nový školský rok 2021/2022. Všetci pevne veríme, že bude lepší ako ten prechádzajúci a naše deti budú tráviť v školskom prostredí  oveľa viac času.

Základné informácie o nástupe do školy:

2.9. – štvrtok

V záujme dodržania protipandemických opatrení je vstup žiakov do budov rozdelený nasledovne:  

Kultúrny dom:     8.00   žiaci   1.A, 1.B, 1.C  triedy

Škola:                    8.30   žiaci    4. – 9. ročníkov

                                        7.,8.,9. r. použijú hlavný vchod do budovy B

                                        5., 6. r. použijú vchod do telocvične

                                        4. r. použijú hlavný vchod do budovy A

                             8.45   žiaci 1. D a 2. – 3. ročníkov

                   1. D použije vchod do jedálne /vľavo po vstupe do areálu školy/

                                        2.,3. r. použijú hlavný vchod do budovy A

Prosíme o dodržanie času nástupu. Do budovy žiak vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe si vydezinfikuje ruky.

Vo štvrtok si žiaci nenosia prezuvky ani žiadne pomôcky. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o nasledujúcich dňoch. V škole sa zdržia maximálne 1 hodinu.

Cez stránku EduPage prosíme k 2.9. zaslať Písomné  vyhlásenie o bezpríznakovosti. / Úvodná strana, časť Vyhlásenia/. Pokiaľ nemáte túto možnosť, žiak prinesie papierovú formu Vyhlásenia a odovzdá triednemu učiteľovi.

https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/

3.9. – piatok

Ranný klub od 7. 00  – 8.00 pre žiakov 1. – 4. ročníka /vrátane žiakov v KD/.

Vyučovanie bude 4  hodiny / do 11.40/, nakoľko ešte nebude zabezpečená strava. Popoludňajší školský klub bude v prevádzke do 17.00.

Vydávanie stravy začne v pondelok 6.9.2021 /informácie  o prihlasovaní pošleme v priebehu budúceho týždňa/.

Žiaci prídu do školy s aktovkou, dostanú učebnice. Prinesú si prezuvky s bledou podrážkou.

Od pondelka 6. 9. sa  vyučuje podľa rozvrhu hodín.

Nakoľko je areál školy ešte stále  „stavenisko“, prosíme o opatrnosť pri pohybe v tomto priestore.

Pokiaľ je možné, prosíme žiakov prichádzať do školy na bicykloch len v nevyhnutných prípadoch. Nie sú ešte dobudované stojiská na bicykle.

Po zverejnení vyhlásenia MŠSR sme Vám dali priestor na prihlasovanie sa k odberu AG samotestov. Dnes prišla správa, že vzhľadom na obmedzený počet dodaných Ag samotestov našu požiadavku nie je možné aktuálne uspokojiť. Požiadavka bude vybavená po naskladnení ďalšieho počtu balení Ag samotestov. O dátume vyzdvihnutia budeme informovaní.

Prajem ešte pekné letné dni.

Riaditeľka školy