ŠKD má talent – 4. ročník

26. 5. 2021 sa konala súťaž v talente detí pre 4. Ročník. Deti sa na súťaž starostlivo a samostatne pripravovali. Výnimočný talent preukázali v oblasti tanca, hudby, ale i pri realizácii projektu. Odmenili sme všetkých súťažiacich. Všetkým ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník súťaže.

Telekešová Z., Bežová M.