Jar a jarné variácie v 1.C

V našej triede sa s príchodom jari začínajú nové hry, zábava  nová téma tvorenia a kreativity.

Deti tvorili, maľovali, lepili, kreslili Kvety, Stromy a tvorili rôzne  zaujímavé  a nielen papierové veci ale aj preukázali zručnosť pri nových Konštruktívnych stavebniciach, ktoré ich veľmi zaujali.

Mesiac máj nie je len témou tvoríme pre mamičky a máj lásky čas ale bola to aj téma Triedna Olympiáda  a ŠKD má talent. Deti v 1.C sa aktívne zapojili do hier, súťaží a vystúpení.

Víťazmi Olympiády boli všetci aktívne zúčastnení a ocenení.

Triedna aktivita s názvom ŠKD má talent bola výzvou pre celú triedu. Deti predviedli básne, piesne, tance, maľovanie,  Karate – zostavu Kata, zostavu Jogy. Bolo to veľmi pekné a zaujímavé popoludnie aj s pani triednou učiteľkou.

Víťazmi triedneho kola ŠKD má talent boli Sára Tahová,  Lili Zajacová,  Nelka Kojdová a Ellka Červenková, Oliver Nosáľ.

Gratulujeme.

Pani vychovávateľka a deti z 1.C