Technika, 6.A – kladka, páka, naklonená rovina

Žiaci 6.A boli aktívni počas preberania učiva v domácom prostredí 🙂

Tvorili, vyrábali ……

Bežová M.