Erasmus+ Lotyšsko

kdjfkjdljflkjd

1. – 7. 3. 2020   sa uskutočnili  mobility žiakov v rámci projektu Erasmus+ do Jelgavy v Lotyšsku. Téma: Heathy Euroean Student.

Žiaci počas mobility boli ubytovaní v rodinách. Zúčastnili sa Matúš B., Adam Z., Kristína E., Lea T. a Alexander B.  Sprevádzajúci pedagógovia Ing. Daniel Kučerka, PhD. a Mgr. Dušan Vajdík. Aktivity boli zamerané prevažne na športové súťaže, rôzne kvízy a kreslenie žiakov na tému projektu v medzinárodných tímoch. Zúčastnili sme sa exkurzie v botanickej záhrade, v závode na spracovanie odpadu a pestovanie bio zeleniny. V poobedňajších hodinách sme navštívili výrobňu karamelu, kde sme okrem ukážok mali  možnosť vyskúšať si vyrobiť výrobky z karamelu podľa predlohy. Navštívili sme mestské pamiatky Jelgavy a hlavné mesto Rigu. V piatok poobede mali žiaci v škole diskotéku. 

V priebehu mobility žiaci spoznali okrem  školských aktivít aj život v lotyšských rodinách, ktoré im pripravili podvečerný a večerný program. Žiaci odchádzali z Lotyšska s nezabudnuteľnými zážitkami.

Hovoriaci jazyk projektu bola angličtina.