Vianočné čítanie prvákom

Čítanie má vplyv nielen na rozvoj slovnej zásoby, myslenia, fantázie, ale predovšetkým buduje osobnosť dieťaťa.

Doprajte deťom „dobrodružstvo“, ktoré dokáže iba kniha.

Táto veta nás 3.A sprevádzala dlhý čas. Ako ukázať našim kamarátom prvákom, toto dobrodružstvo? Čítaním?  Áno. To je ono. Veď jednoznačne sme zistili, že čítanie v detstve je devízou do budúcnosti. Veľa sa čítaním dozvedáme, učíme a získavame. A tak sme v poslednú stredu pre  Vianocami prišli na návštevu do 1.A.

Naši  kamaráti z 1.A nám prisľúbili, že aj oni k nám prídu a pochvália sa čítaním, pravdaže keď nastane ten správny čas.

Šubová, Gallová