OZNAM – Testovanie 5 – 20. 11. 2019

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). 

Z uvedeného dôvodu je pre žiakov 4., 6., 7., 8., 9. ročníka pripravený výchovný koncert. Koncert sa uskutoční v kultúrnom dome (KD) v Rovinke.

Žiaci 4. ročníka prichádzajú do školy do 8.00 hod. Zraz je v školskej jedálni, kde si nechajú uložené školské tašky. Na koncert do KD odchádzajú v sprievode vyučujúcich. Po skončení koncertu pokračujú vo vyučovaní 4. vyučovacou hodinou.

Žiaci 6. ročníka  prichádzajú do školy do 8.00 hod. Zraz je pred budovou školy. Na koncert do KD odchádzajú v sprievode vyučujúcich. Koncert bude trvať cca 1 hodinu. Po skočení koncertu žiaci odchádzajú domov. V čase od 11,40 – 14,00 hod.  môžu prísť do školskej jedálne na obed. V prípade nezáujmu o obed je potrebné sa individuálne odhlásiť. Účasť na koncerte nahrádza vyučovací proces.

Žiaci 7. – 9. ročníka  sa stretnú pred KD o 9,45 hod.  Koncert bude trvať cca 1 hodinu. Po skončení koncertu žiaci odchádzajú domov. V čase od 11,40 – 14,00 hod. môžu prísť do školskej jedálne na obed. V prípade nezáujmu o obed je potrebné sa individuálne odhlásiť. Účasť na koncerte nahrádza vyučovací proces.