Erasmus+ aj na našej škole

Naša škola na najbližšie dva školské roky získala tri grantové projekty Erasmus+. V mesiaci október prebehli v dvoch projektoch prvé plánovacie stretnutia v Osnovna Sola Sladki Vrh (Slovinsko) a 2o Gymnasio Kerkyras (Grécko) za účasti pedagogických zamestnancov našej školy. Na konci mesiaca november sa uskutoční plánovacie stretnutie tretieho projektu v severomacedónskej Základnej škole Brakja Miladinovci, Dobrushevo. Na týchto stretnutiach sa plánujú podstatné časti projektu, upresňujú úlohy jednotlivých krajín a dohodujú termíny mobilít v jednotlivých krajinách.  V mesiaci február a marec 2020  sa naši žiaci zúčastnia prvých mobilít v SRN, Lotyšsku, Španielsku, atď. Na tieto stretnutia už v týchto dňoch začíname spracovávať podklady pre jednotlivé úlohy, na ktorých sa budú podieľať naši žiaci. Spracované úlohy budú v anglickom jazyku prezentovať počas zahraničnej mobility.