Šašo, 2.B

Keď si povieme február napadne nás karneval. Aj nás čaká karneval, preto treba najprv výzdobu. Každé dieťa dostalo svojho šaša. Úlohou každého dieťaťa bolo „pohrať sa“ s obrázkom, farebne sa vyšantiť s možnosťou využitia širokej palety farieb. Využitie krepového papiera, rozvíjanie jemnej motoriky.

Bežová Monika