Konštruktívne činnosti 4. A

V školskom klube detí sa okrem lepenia a kreslenia do popredia dostávajú aj konštruktívne hry so stavebnicami. Naši chlapci sú veľmi šikovní, konštrukčne a technicky zruční. Vedia vytvoriť veľmi pekné diela. Na tému jeseň si pripravili tento krásnym strom s ovocím.