Zamestnanci

Zamestnanci Základnej školy v Rovinke

v školskom roku 2018/2019

 

Riaditeľka školy

Mgr. Elena Zelenská

 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň

Mgr. Zuzana Zadžorová

 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň

Mgr. Magdaléna Kocúrková

 

Trieda Triedni učitelia Vychovávatelia
1. A Mgr. Mária Pavlovičová Mgr. Henrieta Reiprichová
1. B PhDr. Mária Sabová Monika Měřičková
1. C Mgr. Lenka Lenčéšová MUDr. Iveta Debnárová
2. A Mgr. Ľubomíra Šubová Mgr. Soňa Khúlová
2. B Mgr. Mária Benková Monika Bežová
2. C Mgr. Mária Fejerčáková Zdenka Telekešová
3. A Mgr. Mariana Kapraľová Mgr. Jozef Bachratý
3. B Mgr. Dana Vrábliková Mgr. Angelika Blažíčková
3. C Mgr. Mária Lenzová  
4. A Mgr. Danica Gallová Mgr. Ivana Sekanová
4. B Mgr. Mária Dopaterová Ing. Ľubica Kriglerová
5. A Mgr. Beatrica Máleková  
5. B Mgr. Zuzana Garanová – SJL  
6. A Mgr. Mariana Straňáková – MAT, INF  
7. A Mgr. Ján Rusinko – DEJ, OBN  
8. A Mgr. Dušan Vajdík – TEV, GEG  
9. A Mgr. Jana Žídeková – MAT, ANJ, výchovná poradkyňa  
         

 

Učitelia :

Mgr. Jana Solčianska – ANJ, NEJ

Mgr. Ľuboslava Zemanová – NEJ

Ing. Daniel Kučerka, PhD. – FYZ, THD

PhDr. Zdenka Darina Morávková – NBV

Mgr. Oľga Klátiková – NBE

Mgr. Ján Šabík – BIO, CHE, PDA, TNR, THD, INF, TSV

PhDr. Mária Čierna – ANJ

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Soňa Khúlová, školský špeciálny pedagóg

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Alžbeta Tináková – mzdy a personalistika

Ing. Tomáš Káčer – ekonóm

Bc. Monika Barochovská – administratívna pracovníčka

Iveta Majzlíková – školníčka, upratovačka, kurička

Veronika Rusňáková – upratovačka

Stanislav Rusňák – údržbár

Alžbeta Kaiserová – upratovačka

Simona Bugárová – upratovačka

Jarmila Gálová – upratovačka