Školský klub detí (ŠKD)

1.A Mgr. Henrieta Reiprichová 
1.B Monika Měřičková
1.C MUDr. Iveta Debnárová
2.A Mgr. Soňa Khúlová
2.B Monika Bežová
2.C Zdenka Telekešová
3.A Mgr. Jozef Bachratý
3.B Mgr. Angelika Blažíčková
3.C Zdenka Dubovská
4.A Mgr. Ivana Sekanová
4.B Ing. Ľubica Kriglerová

 

 

Ranný školský klub 6:45 – 7:45

Prevádzka Školského klubu detí  je do 17:30 hod. 

 

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť o prerušenie dochádzky do ŠKD

Žiadosť o odhlásenie z ŠKD

Vnútorný poriadok ŠKD ZŠ Rovinka