Kontakt ŠJ

Vedúca školskej jedálne :  Martincová Daša

Tel. číslo :  02/45 98 52 25

E-mailová adresa :   martincova@obecrovinka.sk

Číslo účtu školskej jedálne :  Prima banka SK10 5600 0000 0018 0240 5020 

 

Odhlasovanie zo stravy je do 7.30 hod. telefonicky (na čísle je po piatom zvonení záznamník), alebo e-mailom.  Odhlasovanie je možné aj cez internet, prihlasovacie údaje si  osobne vyžiadajte u vedúcej školskej jedálne. 

V prípade neodhlásenia, úhrada bude započítaná tak, akoby sa stravník stravoval.

„STRAVA SA PLATÍ MESIAC VOPRED. DÁTUM ÚHRADY JE UVEDENÝ NA LÍSTKU

 

Milí rodičia a stravníci ZŠ, ktorí uhrádzate stravu šekom, tento šek je potrebné predložiť v kancelárii vedúcej ŠJ, prípadne poslať fotokópiu e-mailom.