Mikuláš a snehuliaci – 2.B

Začiatkom decembra čas v ŠKD deti  využili na činnosti spojené s výzdobou triedy. Je to čas pre „MIKULÁŠOV, SNEHULIAKOV“. 

Svojou kreativitou prispeli k skrášleniu si triedy. Spokojnosť  na ich tváričkách sa nedala poprieť.

Bežová Monika