Oznam

Vedúca školskej jedálne oznamuje novým stravníkom (rodičom budúcich prvákov) nasledovné:

  • v dňoch od 3.– 20. 07. 2018 a potom od 27. – 31. 08. 2018 si môžete zakúpiť čip (4,16 EUR)
  • je potrebné sa vopred ohlásiť telefonicky na tel. čísle  02/45 98 52 25 (na čísle je po piatom zvonení záznamník, môžete nechať odkaz), alebo e-mailom martincova@obecrovinka.sk
  • stravovanie začína druhým školským dňom t. j. 04. 09. 2018
  • vedúca školskej jedálne :  Martincová Daša
  • číslo účtu školskej jedálne :  Prima banka SK10 5600 0000 0018 0240 5020